Close
אין מוצרים בסל הקניות שלך
חיפוש

תקנון

מבוא


1. 
החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות פומביות ו/או מכירות קבוצתיות .

רשאים להשתתף ברכישה בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3. 
תנאי מוקדם לתוקף הרכישה לכל לקוח הינו אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה או לכל אמצעי תשלום אחר בו יבחר הלקוח מבין האפשרויות המוצעות.

4. 
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאתהתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות לכל דבר ועניין.

5. 
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

6. 
גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.


המכירות חלק כללי

1. 
החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות בדרך נוחהקלה ומהירהבמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

2. 
בעלי החנויות בתי העסק ומפעיליהם להלן: "הספקים" ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

3. אנו מתחייבים לאפשר ללקוחותינו להחזיר מוצר באריזתו המקורית ובתנאי שלא נפתח מאריזתו ולא נעשה בו כל שימוש עד 14 ימי עסקים מיום הרכישה.
4. בעת ביצוע הזמנה נשלחת הודעת מייל אוטומטית המאשרת את קבלת ההזמנה, אין במיל זה לאשר הזמנה אלא הודעה על קבלתה בלבד, אישור להזמנה יתקבל טלפונית לאחר שיחה עם נציגנו. 

שיטות המכירה בחנות

רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1. 
החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראשהמכירה הינה עד גמר המלאי.

2. 
במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות כפי שיפורסם.

3. 
השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה
קבוצתית :
אנו מפעילים עבורך כח קנייה קבוצתי במחירים נמוכים.
המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע סופי ומבוסס על כך שכל הכמות תוזמן.
אם עד מועד סיום המכירה לא תוזמן כל הכמות שהוצעה
שמורה למנהלי החנות הזכות לבטל או להאריך את המכירה במקרה זה הלקוח כלל לא יחוייב.
למען מכירה קבוצתית הוגנת הנהלת גיים סטיישן לא תאפשר ללקוח אחד להזמין כל הכמות המוצעת.


אופן ההשתתפות במכירות

1. 
לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא לאחר בחירת שם
משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגוןשםכתובתכתובת דואר אלקטרונימסטלפון מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. 
הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל"מבצע פעולה" .
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

3. 
מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראיתינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

4. 
לאחר אישור העיסקה המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי
העיסקה בקישור "כרטיס לקוח" באתר (במידה ותבחר לבצע הזמנה כאורח ללא הרשמה לא תוכל לראות פרטי הזמנה והתקדמותה לאחר ההזמנה).

5. 
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידויתבצע באמצעות כרטיס
האשראי לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

6. 
הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.

7. 
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כןצפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.

8. 
במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות
לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .

9. 
בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: " הספקים") יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות מחירותעודת אחריות זמן אספקה וכד' .

10. 
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.


ביטול הצעות

1. 
בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה
ולפני מועד סגירתה .

2. 
ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלןהחוק).

3. 
ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצרהביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .

4. 
במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח בהתאם להוראות החוק .

5. 
אם סופק המוצר לזוכה חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקיםעל הלקוח .
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

6. 
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכסוזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .

7. 
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .

8. 
החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

8.1 
נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
8.2 
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
8.3 
במקרה של כוח עליון פעולת מלחמה איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
8.4 
במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

9. 
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

10. 
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

 

אחריות 

1.אחריות לקונסולות הינה ל-12 חודשים מיום הקניה (אלא אם צויין אחרת בחשבונית) בצירוף חשבונית.

האחריות הינה לעשיית שירותי אחזקה באמצעות החברה בלבד הדרושים לפעולתו התקינה של המכשיר בתקופת האחריות.

התמורה שולמה ע"י בעל התעודה בעת הקנייה והיא כוללת גם חלקי חילוף לתיקון המכשיר או להחלפת חלקים במשך תקופת האחריות.

האחריות אינה תקפה במקרים הבאים :

* הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש של המכשיר או ע"י כוח עליון.

* המוצר נפתח, תוקן או הוכנסו בו שינויים שלא על ידי נציג מטעמנו.

* באם נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרה או אי שימוש רגיל בו.

* האחריות לא תחול על מכשירים שהמספר הסידורי נמחק מהן ולא ניתן לאחזרו.

2. האחריות אינה מכסה כל נזק אשר נגרם ע"י הלקוח לרבות שימוש לא נכון, נזק פיזי וקורוזיה.

3. אין האחריות תקפה כל כבלים.

4. האחריות תקפה רק בתחומי ישראל.

5.שירות ללקוח ינתן בהאתם ליבואן המוצר.

6.כל שינוי/עדכון/פתיחה במכשיר שבוצעה ע"י ידי כל אדם מלבדינו תבטל את האחריות.

7. פאן פה אינה אחראית לנזק ישיר\עקיף שיגרם לבעל התעודה בארץ או בחו"ל עקב פגם או קלקול במכשיר

8. פאן פה אינה מתחייבת להחליף את המכשיר בחדש בכל תקלה והחלפת המכשיר תלויה באישור החברה ולפי ראות עינייה.

9. אחריות למדיות דיגיטליות ( דיסקים.תקליטורים) הינו בהפעלה הראשונית בלבד, לא תחול אחריות על תקליטורים שעבדו לפחות פעם אחת וכן תקפים לגביה כל ההגבלות שימוש המופיעות מעלה.

 

 

 אספקת המוצרים

1. 
החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא
אם צויין מפורשות אחרת.

2. 
החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה
הנקובים בדף המכירה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 
כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעילמלחמהפעולות איבהמצב יחרום
ונזקי טבע.

2.2 
שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3 
כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

3. 
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4. 
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים קרייום א-ה לא כולל שישי שבת ערבי חג וימי חג.

5. זמני אספקת מוצרים המוצגים באתר הינם לאספקה בפועל או\ו משלוח ללא קשר לזמן המשלוח עצמו.

6. אין החברה מתחייבת לשמור על מחיר/מלאי להזמנות שבוצעו ללא אמצעי תשלום ועד רגע אישור חברת האשראי\פייפאל .

7.שירות ותמיכה במוצרי החברה יתבצעו בסניפי הרשת בלבד או באמצעות משלוחים.


אבטחת מידע פרטיות בחנות

1. 
החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

2. 
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. 
החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי

1. 
הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. 
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבדואינן מחייבות את החנות.

2א. באתר זה נעשה שימוש בתמונות ממאגרי תמונות לשימוש חינמי, במידה ואחת התמונות מפרה זכות יוצרים לרשת Funpo לא הייתה כוונה להפרת זכויות יוצרים ותהיה מוכנה להוריד לפי דרישה כזאת במידה ותהיה.

3. 
החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים ובעלי החנויות אלא אם נכתב אחרת כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתיתטיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .

4. 
החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .
יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .

5. 
החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית שלא על פי תקנון זהתהא עילת התביעה אשר תהא לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

6. 
החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

7. 
הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר אלא אם נכתב אחרת .

8. 
אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה עיצוב הצגה מילולית סימני מסחר סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתרהנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .

9. 
אין להעתיק לשכפללהפיץ לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

10. 
רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

11. במידה 
נפלה טעות בתיאור/מחיר המוצר לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

12. ט.ל.ח

אחריות :

משך האחריות ותנאיה יפורטו בתעודת האחריות למוצרים ובהתאם לשירות היבואן.

צוות אתר Funpoיצירת קשר אתנו :

צרו עמנו קשר וצוות שרות לקוחות ישמח לענותלעזור ולשרת בכל שעות פעילות האתר..

ליצירת קשר:

במייל: [email protected]

בוואטסאפ: 051-5307039

הנהלת הרשת לשאלות כלליות עבור לקוחותינו עבור תלונות או הצעות ייעול עבור ספקים אשר מעוניינים להציע שיתוף פעולה עסקיים 

 [email protected]

 

לגבי פיתוח עסקיארגוני או אחרים במכירות בכלל ובנושאים עסקייםאנא שלח מייל

[email protected]